Info om fuglekasser

Hvorfor er fuglekasser naturvern?

Når mennesker forvalter naturen, slik som store deler av Norges landskap og utbygging/utvikling i våre byer og tettsteder, så forandrer den økologiske og den byøkologiske balansen seg. Det vil si at eksempelvis landbruk sørger for at naturlig vegetasjon forsvinner, slik at visse dyrearter også forsvinner, eller må finne andre områder. Moderne skogdrift sørger også ofte for at eldre trær blir hugget, slik at fugler som lever i huler i døde eller råtne trær får det vanskeligere med å finne steder der de kan legge egg og føde opp unger.
Ved å sette opp fuglekasser så vil en del fuglearter kunne finne steder for å fostre opp avkom. På denne måten bidrar man til naturvern.

Ofte er det slik at visse fuglearter spesialiserer seg på visse insekter. Når fuglearter blir sjeldnere eller dør ut, kan populasjonen til visse skadedyr blomstre opp, noe som fører til at det økologiske systemet kommer ut av balansen. Et eksempel kan være et meisepar, som med sitt årlige kull spiser 70.000 larver og 20 millioner insekter i året, hvor store deler av disse gjelder som skadedyr. Visse fuglearter er usedvanlig viktig for å holde skadedyr som for eks. barskognonneGrønn Eikevikler eller Eplevikler i sjakk. 


Når det i visse områder er mye mygg eller skadelige insekter, så er den vanlige grunnen til dette at disse har for få fiender i området. Når et område hjemsøkes av en årlig myggplage, bør det legges til rette for dyr som effektiv jager mygg. En av de mest effektive myggjegerne er fugler av fluesnapper-familien og flaggermus. Når det settes opp vanlige fuglekasser, vil større fugler ofte jage bort den langt mindre fluesnapperen, slik at den må lete etter andre steder.
Av den grunn finnes det spesielle fuglekasser som er tiltenkt nettopp små fuglearter som fluesnapperen, der inngangshullet er så liten at større fugler ikke kommer inn. I tillegg må fuglekassens størrelse og form tilpasses hver enkel fugleart som ønskes til området.

Innen fluesnapper-familien er det også forskjell på hva de enkelte arter foretrekker. Grå-fluesnapper bruker ikke noen fuglekasser med små innganger, men tar i bruk halvåpne og små fuglekasser, mens blåstrupe bygger redet sitt på bakken eller rett i nærheten av bakken. 

I noen områder tar rovdyr mange egg og fugleunger slik at det ofte er fordelaktig å bruke spesielle fuglekasser som er bygd slik at rovdyr ikke kommer inn i fuglekassen og heller ikke får eventuelle poter inn der fugleunger holder til. Det er derfor en fordel å sette opp fuglekasser på husveggen eller andre glatte flater der rovdyr ikke kommer til. Rovdyr som tar fugleegg og fugleunger er for eks. katter, mår og snømus. Men også større fuglearter kan fly til halvåpne fuglekasser og spise andre fuglers egg eller fugleunger. Av den grunn har våre halvåpne fuglekasse et beskyttelsesgitter slik at større fugl ikke kommer til eggene eller fugleungene.

 Størrelsen på noen av våre kasser

 

Hvilken fugl bruker hvilken fuglekasse?

I norsk natur finner vi nærmere førti fuglearter som hekker i hulrom. En del av artene, som hakkespetter og noen meiser, hakker ut sine egne hull. Men det er mange flere som er avhengige av at det finnes gamle hakkespetthull eller andre naturlige hulrom for å hekke. Etterspørselen etter ledige reirhull er stort sett større enn hva som er tilgjengelig, så om man henger opp en fuglekasse er det gode muligheter for å få hekkende fugler i den.

 

 

Vår fuglekasse tabell

 

Svarthvitfluesnapper

 

Svart hvit fluesnapper

Fluesnapper 
fuglekasse

Rugekasse til fluesnapper

         


           

Gråfluesnapper

Grå fluesnapper

Grå fluesnapper
fuglekasse 

Halvåpen 
fuglekasse

 

       
   

 

       

Halsbåndfluesnapper

Halsbånd fluesnapper

Fluesnapper 
fuglekasse

Fluesnapper fuglekasse

         
 

         

Rødstrupe

Rødstrupe

Grå fluesnapper
fuglekasse 

         
 

         

Rødstjert

Rødstjert

Stær fuglekasse

         


           

Linerle

Linerle

Linerle & Fossekall
fuglekasse

 

Grå fluesnapper
fuglekasse 

       
   

       

Pilfink

Pilfink

Spurve 
kolonikasse

 

Stær fuglekasse

       
   

       

Gråspurv

Gråspurv

Spurve 
kolonikasse

 

 

Stær fuglekasse

       
     

       

Vendehals

Vendehals

Stær fuglekasse

         
 

         

Gjerdesmett

Gjerdesmett

Gjerdesmett
fuglekasse

 

 

Grå fluesnapper
fuglekasse 

       
     

       

 

Svartmeis

Svartmeis

Meise kasse

 

Fluesnapper 
fuglekasse

       
 

         

Løvmeis

Løvmeis

Meise kasse

 

Fluesnapper 
fuglekasse

       
 

         

Granmeis

Granmeis

Meise kasse

 

Fluesnapper 
fuglekasse

 

       
 

         

Spettmeis

Spettmeis

Spettmeis
fuglekasse

 

Stær fuglekasse

       
             

Kjøttmeis

Kjøttmeis

Kjøttmeis kasse

 

Spettmeis
fuglekasse

       
 

         

Tårnseiler

Tårnseiler

 

 

         
             

Fossekall

 Fossekall

 

Linerle & Fossekall
fuglekasse

         
             
             
             

Stær 

Stær

 

Stær fuglekasse

         
   

         

Kaie

 Kaie

Kaie fuglekasse

 

         
             

 

             
             

 Spurveugle

 Spurveugle

Uglekasse til spurveugle

 

         
 

           

    Perleugle

 Perleugle

Uglekasse til perleugle

 

         
   

         

 Haukugla

 Haukugle

 

 

Uglekasse til Kattugle
og Haukugle

Uglekasse til kattugle og haukugle

 

 

 

         
   

         

 Kattugla

 Kattugle

 

Uglekasse til Kattugle
og Haukugle

Uglekasse til kattugle og haukugle

         
 

         

 Skogdue

 Skogdue

 

Uglekasse til perleugle

 

         
   

         

 Kvinand

Kvinand

 

Uglekasse til Kattugle
og Haukugle

Uglekasse til kattugle og haukugle

         
   

         

 Laksand

 Laksand

 

Uglekasse til Kattugle
og Haukugle

Uglekasse til kattugle og haukugle

         
   

         

 Lapfiskand

 Lapfiskand

 

Uglekasse til Kattugle
og Haukugle

Uglekasse til kattugle og haukugle

         
 

         

 Tårnfalk

 Tårnfalk

 Tårnfalkkasse

         
             

 

Plassering av fuglekasser

Ved å plassere fuglekasser eller kolonikassen mot en husvegg eller mot veggen på en annen bygning så er fordelen at rovdyr som for eks. katter, mår, snømus osv. ikke kommer seg til kassen. Ønsker man å plassere fuglekasser eller kolonikasser i et tre så er det en fordel å henge kassen med ståltråd på en kvist slik at rovdyr ikke kommer til. Ståltråden bør henge et stykke unna kvisten slik at det blir vanskelig for rovdyr å komme til kassen.

 

I vår nettbutikk kan det velges mellom to type fuglekasser:

1. Fuglekassen med list på baksiden slik at den enkelt kan monteres mot husveggen eller en annen vegg.

                                      Fuglekasse til montering mot veggen

2. Fuglekassen med et oppheng på taket og ståltråd slik at kassen kan henges opp i et tre.  

                                    Fuglekasser til montering på et tre